Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын мэдээлэл 2015 он

2015-02-27

 

 

 

Тендерийн нэр Хугацаа Төсөвт өртөг/сая төг/ Тухайн онд санхүүжих нь Тендер зарлах огноо Хүлээн авах эцсийн хугацаа Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ байгуулах огноо Гэрээ дуусгавар болгох огноо Шалгарсан оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан үндэслэл Шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээлэл
эхлэх Дуусах
1 сүү тараг хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх  2015,3,,01 2015,12,31 70,5 70,5 2015,01,15 2015,01,29 2015,3,13 2015,3,01 2015,12,31 Андгай ХХК шууд гэрээ байгуулсан  Шаардлага хангасан материал ирээгүй тжл   
2 хилийн 0131 дүгээр ангийн харьяа Хилийн зурвас нутагт харуулын байр барих ажил  2015, 2015 14,0 14,0 2015,3,12 2015,3,20            
3 хилийн 0166 дугаар ангийн харьяа Хилийн зурвас нутагт харуулын байр барих  2015 2015 48,0 48,0 2015,3,11 2015,3,20            
4 АЗДТГ-ын хурлын заалнуудад тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил 2015,4,15 2015,5,15 34277,0 34277,0 2015,3,25 2015,4,03 2015 2015 2015 Эрхэт баян тулга" ХХК захиалагчийн шаардлагыг хангасан   
5 240 хүүхдийн суудалтай спортын төрөлжсөн сургуулийнзураг төсөв  2015,04,22 2015,6,05 54759,0 54,759,0 2015,3,18 2015,4,14 2015,4,21 2015,4,28 2015,06,05 Акми консалтинг ХХК  захиалагчийн шаардлагыг бүрэн хангасан . өөр оролцогч байхгүй 
6 шинэ суурьшлын бүсийн дулаан халаалтыг өгөхтэй холбогдуулан дулааны 3,6 км халаалтын шугамд нэмэлт хаалт угсрах  2015,01,22 2015,02,01 73662,4 73,662,4 2015,01,16 2015,01,22 2015 2015   Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц ТӨХК шаардлага хангасан  Даланзадгадын дулаан хангамж ОНӨҮГ өндөр үнийн саналтай 
7 ДЗСумын нийтийн эзэмшлийн талбайд хашаажуулалт хийх ажил 2015.04.24 2015,05,01 30,000,0 24853,7 2015,04,24 2015,05,01 2015,05,01 2015,05,03 2015,05,15 Өтгөн буян ХХК 3 компанид урилга хүргүүлсэн 1 компани оролцсон.  
8 Сумдын багийн төвийг эд хогшлоор хангах 2015,03,09 2015,04,09 100,000,0 83,300,0 2015,03,09 2015,04,09 2015,05,04 2015,05,09 2015,05,09 Элбэг туулай ХХК 12 компани оролцсон Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хулийн 28,3-т заасны дагуу үнийн бага саналар
10 Мандал-Овоо сумын Мандал багийн төвийн байшинг засварлаж ноосны агуулах барих ажил 2015,03,20 2015,04,01 80,000,0 78,125,4 2015,03,20 2015,04,01 2015,04,10 2015,04,24 2015,06,01 Эвт цахирал ХХК 7 комдани оролцсон Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан.
11 Цагдаагийн газарт бүсийн сургалтын төв байгуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж техник хэрэгсэл авах ажил 2015,04,29 2015,05,07 22,000,0 20,988,0 2015,04,29 2015,05,07 2015,05,13 2015,05,15 2015,06,20 "Вишнмежик "ХХК 1 компани оролцсон төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн дагуу харьцуулалт амжилтгүй болсон тул шууд гэрээ байгуулсан.
12 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд автомашин худалдан авах ажил

 

2015,04,30

 

2015,05,08 16,500,0 16,500,0 2015,04,30 2015,05,09 2015,05,13 2015,05,15 2015,06,30 "Нэрт хайрхан" ХХК 1 компани оролцсон Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн дагуу харьцуулалт амжилтгүй болсон тул шууд гэрээ байгуулсан.
13 аймгийн төв номын сангийн барилгад их засвар хийх ажил  2015,4,12 2015,4,12 93,0 83981063 2015,4,12 2015,5,12 2015,5,22          
14 Манлай сумын сургуулийн дотуур байрны их засварын ажил  2015,4,7 2015,4,7 70,0 59,890,0 2015,4,10 2015,4,22 2015,04,25 2015,05,25 2015,06,30 "Андгай" ХХК 5 компани оролцож Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн28 дугаар зүйлийн  28,3-т заасны дагуу  шаардлагад нийцэж байгаа тендерүүдийг үнийн бага саналаар шалгаруулсан
15 өмнөговь аймгийн 15 сумлын нутагт байрлах инженерийн хийцэт худагт нарны эрчим хүчээр ажилладаг ус өргүүрийг сонгон суурилуулах ажил  2015,4,06 2015, 450,0 391,1 2015,4,6 2015,5,6            
16 Төвлөрсөн унд ахуйн ус хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн бүс 50 метрээр хашаажуулалт хийж, хамгаалалтын бүс 200 метрээр тэмдэгжүүлэлт хийх ажил, 2015,04,15 2015,05,25 140,000,0 94,850,978 2015,04,15 2015,05,19            
17 Сумдын багийн төвийг шинээр барих ажлын 1-дүгээр багц 2015,04,10 2015,05,29 320,000,0 68,000,1 2015,04,23 2015,05,25 2015,05,29 2015,05,29 2015,07,01 Говийн очир огтлогч ХХК Шаардлагад нийцсэн тендерийг үнийн бага саналаар Үнийн санал нь өндөр Хөрх дөр хан ХХК
18 Сумдын багийн төвийг шинээр барих ажлын 2-р дугаар багц 2015,04,10 2015,04,29 320,000,0 98,378,6 2015,04,23 2015,05,25 2015,05,29 2015,05,29 2015,07,01 Түшиг мандал ХХК 2-дугаар багцад ганцаар орсон шаардлагад нийцсэн.  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

Сэтгэгдлийг ачааллаж байна ...

Сүүлд нэмэгдсэн