Авто үзлэг боллоо

2015-05-28

    2015 оны Техникийн хяналтын улсын үзлэг 2015 оны 05 сарын 08-наас Гурвантэс сумын Овоотын 0166-р ангид эхлэн суманд үйл ажиллагаа явуулдаг Уул уурхайн компаниудад явагдаж, 2015 оны 05 сарын 18– 22-ны өдрүүдэд сумын төвд зохион байгуулагдлаа.

    Энэ үеэр мотоциклийн дугаар олгох, шилжүүлэх, хаалт хийлгэх, оношолгоонд оруулах зэрэг үйлчилгээ үзүүллээ.