ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОЖ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ӨРХИЙН АМЖИРГААГ ДЭЭШЛҮҮЛЭВ

2016-06-09

2013 онд 283 иргэн аж ахуй нэгжид 965 сая төгрөг, 2014 онд 88 иргэн аж ахуй нэгжид 370 сая төгрөг, 2015 онд 87 иргэн, аж ахуй нэгжид 701 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг тус тус олгоод байна.  2013-2015 онд  нийт 2 036 495 000 төгрөгний хөнгөлөлттэй зээлийг 15 сумын 458 иргэн, аж ахуй нэгжид “Сум хөгжүүлэх сан”-аас олгож 641 шинэ ажлын байр бий болгосон байна. 

“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөнгөлөлттэй зээлийг олгож эхэлснээр сумын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа өргөжиж, шинэ ажлын байр нэмэгдэж, сумандаа төдийгүй орон нутгийн хэрэгцээг хангах, зах зээлд өрсөлдөх чадвартай үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нэмэгдэж байгаагаар онцлог юм.

 

Сэтгэгдлийг ачааллаж байна ...