2016-09-29. Дугаар 2/2. "Өмнөговь аймгийг 2016-2020 онд хөгжүүлэх Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дэд хөтөлбөрийн жагсаалт батлах"

2016-10-04

Сэтгэгдлийг ачааллаж байна ...