ИТХурлын ажлын алба

2011-12-16

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН АЖЛЫН АЛБА

    Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн ажлын алба нь 12 ажилтантай ба Төлөөлөгчдийн болон Тэргүүлэгчдийн хуралдааныг ээлжлэн хариуцаж, хуралдаанд оруулах асуудлыг бэлтгэх, хурлын зар тараах, хуралдааны явцад хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдолтой хүмүүсийг хуралд орох дарааллын дагуу бэлэн байлгах болон хуралдааны тэмдэглэлийг хөтөлдөг.

 

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГА

/АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА/

 

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаныг нэгдсэн удирддлага зохион байгуулалтаар хангаж, удирдах

Аймгийн ИТХ-ын болон Тэргүүлэгчдийн хуралдааны бэлтгэл ажлыг хангуулах

Аймгийн ЗДТГ, Хэлтэс, Агентлаг, албатай харилцах асуудлыг зохицуулах

Аймгийн ИТХ-ын болон Тэргүүлэгчдийн хуралдааны тогтоол бусад шийдвэр албан хэргийн боловсруулалтанд эцсийн хяналт тавих, сурталчлах, хэрэгжилтийг тооцож ажиллах

Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчид, Тэргүүлэгчид, иргэдийг мэдээллээр хангах Сумдын ИТХ-ыг арга зүйн зөвлөмжөөр хангах

 

 

 Ажлын албаны дарга Д.МЯДАГСҮРЭН                            Утас: 70533704, 99053507

                                                                                    И-мэйл хаяг: Myadag169@yahoo.com

 

ХУРЛЫН ДОТООД АЖИЛ, СУМДЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ХАРИУЦСАН АХЛАХ АЖИЛТАН

 

Сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлыг арга зүйн зөвлөмжөөр хангах

Хурлын хүний нөөцийн судалгаа гаргах, сургалт мэдээллээр хангах,

Аймгийн ИТХ-ын болон Тэргүүлэгчдийн хурлын бэлтгэл ажлыг хангах

Тогтоол шйидвэрийг сурталчлах, хяналт тавих

Байгууллагын дотоод аудитыг хэрэгжүүлэх

Байгууллагын дотоод ажил /гарсан тогтоол шийдвэрийг бүртгэх, төрийн болон аймгийн хурлын шийдвэрээр шагнагдсан иргэд байгууллагын судалгааг гаргах/

 

Ахлах ажилтан О.БАТЧИМЭГ                                Утас: 70533917, 89020583

                                                                                    И-мэйл хаяг: O.Batchimeg@yahoo.com

 

ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ӨМЧИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Өмч төсөвтэй холбоотой төсөвт байгууллагуудын саналыг судлах

Ажлын албаны санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцах

Төсвийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах, өмчийн хадгалалт, хамгаалалт зарцуулалтанд хяналт тавих, биелэлтийг зохион байгуулах

Байгууллагын нэгдсэн арга хэмжээтэй холбоотой асуудлаар захирамж төлөвлөх

 

 

 

 

 

Ажилтан Ц.ЭРДЭНЭЧУЛУУН                                Утас: 70533917, 99028944

                                                                             И-мэйл хаяг: tsendooerdenechuluun@yahoo.com

 

 

НИЙГМИЙН БОДЛОГО, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Аймгийн нийгмийн салбаруудын төсөл, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, биелэлтийг хангуулах,

Хурлын талаарх мэдээлэл, шийдвэрийг сурталчлах ажлыг хариуцах

Хурлын шйидвэрийг сурталчлах, Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийг мэдээллээр хангах

Аймгийн ИТХТ-ийн Ажлын албанд ирсэн иргэдийн өргөдөл гомдлыг судалж мэдээллэх, шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих

Гадаад харилцааг өргөжүүлэх

Байгууллагын дотоод аудитыг хэрэгжүүлэх

 

 

 

Ажилтан Э.БӨХБАТ                                                     Утас: 70533917, 88051471

                                                                                    И-майл хаяг: Bukhuu_5@yahoo.com

 

ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ,

ИРГЭНИЙ ТАНХИМ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Аймгийн ИТХ, ИТХТ-ийн гаргасан тогтоол шйидвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих

Урт богино хугацааны бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих

Тогтоол шйидвэрийн хэрэгжилтийн явц үр дүнг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэх

Иргэний танхимын үйл ажиллагааг хариуцан, Иргэдийн оролцоог хангах, гарсан саналыг бодлого шийдвэрт тусгуулах

Иргэний танхимын үйл ажиллагаа, иргэдийн оролцооны талаар мэдээллэх, төр иргэний нийгмийн байгууллагатай хамтран ажиллах

 

 

 

Ажилтан М.ЛХАГВАСҮРЭН                                                 Утас: 70533917, 88104076

                                                                        И-майл хаяг: Mlkhagvasuren_t@yahoo.com

 

                         БАЙГАЛЬ ОРЧИН, УУЛ УУРХАЙ, ГАЗАР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Дэд бүтэц, хот байгуулалтын талаар асуудал боловсруулах, хянах, дүгнэлт өгөх

Хүнс, ХАА, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр баримтлах бодлого тулгамдсан асуудал

Газар зохион байгуулах, газар өмчлүүлэх асуудал. Газар зохион байгуулалт төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хариуцах

Ашигт малтмалын хайгуулын лицензтэй ААН-үүдийн талаар судалгаа гаргах холбогдох бусад асуудлыг хариуцах

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр бодлогын асуудал шийдвэрлэх

Байгууллагын дотоод аудитыг хэрэгжүүлэх

 

 

 

 

Ажилтан Б.ЦЭВЭГМЭД                                                                   Утас: 70533917, 89897372

                                                                            И-майл хаяг: Tseegii0325tseegi@yahoo.com

 

                     АРХИВ, БИЧИГ ХЭРЭГ, АЖ АХУЙ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, ажлын албаны дотоод архив, бичиг хэрэг, аж ахуй хариуцах

Ажилтан Б.ЭНХБАЯР                                                                        Утас: 99538320

                                                                                                И-майл хаяг: next_ene3@yahoo.com