Төрийн бус байгууллага

2013-03-26

             Өмнөговь аймгийн ИНБ-уудын сүлжээний гишүүн байгууллагууд

     

     

 

        ИНБ-уудын нэрс

 

Байгууллагын тэргүүн

 

Холбоо барих утас

 

1.

Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлийн салбар

 

Д. Даргахүү

99538098

 

2.

Саран ээж нийгэмлэгийн салбар зөвлөл

 

Г. Сэлэнгэ

99079075

89299075

 

3.

 

НДЭХ-ний салбар зөвлөл

 

С.Энэбиш

99539048

89299048

 

4.

 

ХЭХДСангийн салбар  зөвлөл

 

Л. Чанцал

99539381

70533509

 

5.

Гал голомт хөдөлгөөний салбар зөвлөл

 

Н.Мядагмаа

99539463

93046191

 

6.

ХБИ-ийн Чөлөөт Үйлдвэрчний Эвлэлийн салбар

Ж. Мягмар

88924550

 

7.

Байгаль хамгаалал  олон нийтийн оролцоо ТББ

 

Б.Дуламсүрэн

 

98221998

 

8.

 “ Хамтдаа урагшаа “ нөхөрлөл

Т. Энхчимэг

98260002

 

9.

Малчны холбоо ТББ

С. Мааманхүү

99737229

 

10.

Урчууд ТББ

Т. Мөнхбаяр

89737317

 

11

Ахмадын хороо

Ц.Батөлзий

99539811

96227247

 

12

Мөрөөдлийн алхам ТББ

Ц.Хандармаа

88535533

 

13

Өмнөговь  ХАА-Н  ассоциаци

Л. Оюунтуяа

Ц.Цэцэгмаа

98217888

89999836

 

14

Өмнөговь ногоочдын холбоо ТББ

Г.Энхтуяа

98890005

 

15

Говийн хөгжлийн зуун ТББ

Д. Давааням

98659452

 

16.

Оюуны өргөө  Ханбогд ТББ

С.Сандагсүрэн

88300830

 

17

 

Эрдэнийн говь

 

Н. Алтанцэцэг

 

99005608

 

18

 

Монголын хөдөөг шинэчлэхийн төлөөх фермерүүдийн салбар

 

Ц.Цэцэгмаа

 

89999836

 

19

 

ХАА хоршоологчдын холбоо

 

А. Оюунтуяа

89899505

99539505

 

20

 

Ахмад багш нарын холбоо

 

Ц. Амарсайхан

99747775

93075375

 

21

 

Скаутын зөвлөл

 

П.Оюунчимэг

 

99071109

 

 

22

 

Аймгийн ҮЭ-ийн зөвлөл

Д.Мөнх-эрдэнэ

Т. Ганболд

99207787

89878988

 

23

Ажил олгогч эздийн холбооны салбар

 

Т. Насанбат

 

88019536

 

24

Эмэгтэйчүүд цөлжилтийн эсрэг ТББ

П. Оюунтуяа

88305529

 

25

Оюут малчны холбоо

Л. Алтанчимэг

91162119

 

26

Ойн хишиг төв ТББ

Д. Бараадууз

98265599

 

27

Дү дү машины холбоо

Ц. Гатав

 

99062111

 

28

Баян түүх ТББ

А. Цоож

98269800

 

29

ХБИ-ийн салбар зөвлөл

И. Тунгалаг

88562001

 

30

Хараагүйчүүдийн холбоо

Б. Буянхүү

Ч.Насанбаяр

89632589

89225588

 

31

Сурах хүсэл ТББ

С. Номинтуяа

89555155

 

32

Баяр  Бахдалаа  хуваалцъя ТББ

Д. Намуунаа

89396446

 

33

Оюуны гэгээ ТББ

Г.Өлзийбүрэн

88515424

 

34

Шүүгч эмэгтэйчүүдийн холбооны салбар зөвлөл

Н. Насанжаргал

99538587

 

35

 

Аяа багш ТББ

 

А. Лхагва

 

89980789

 

36

 

Цагаан толгойн хишиг сан ТББ

 

М. Долгорсүрэн

 

99531177

 

37

 

Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо

 

Н.Хандмаа

 

99045775

 

38

 

Үйлдвэрлэлийн  хоршоо 

 

Б.Өнөр

 

88751639

 

39

 

Хайрын  хишиг  ТББ

 

Л. Алимаа

88200489

 

40

 

Төгс голомт ТББ

 

А.Түвшинбаяр

 

99606547, 91022229, 99981137

41 Улаанбаатар хот дахь Өмнөговь аймгийн залуучуудын холбоо Ч.Сугархүү 99045348

 

42

 

Хүний эрх иргэний оролцоо ТББ

 

Х. Гэрэлмаа

 

99097765