Бусад төрийн болон төсөвт байгууллагууд

2013-04-04

1

Аймгийн шүүх

2

Аудитын газар

3

Гадаадын иргэн харъяатын асуудал эрхлэх алба

4

Газар хөдлөл судлах станц

5

Зэвсэгт хүчний 167-р анги

6

Музей    

7

Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв

8

Номын сан

9

Нэгдсэн эмнэлэг

10

Өмчийн алба

11

“Өнө орших” өрхийн эмнэлэг

12

Прокурорын газар  

13

Улсын тусгай хамгаалалтын захиргаа

14

Ус цаг уур орчны шинжилгээний алба

15

Хөгжимт жүжгийн театр

16

Хилийн цэргийн 0131-р анги

17

“Шим билэг” өрхийн эмнэлэг 

18

“Энхийн хүслэн” өрхийн эмнэлэг 

19

1-р сургууль

20

2-р сургууль

21

3-р сургууль

22

4-р сургууль

23

2-р цэцэрлэг /Facebook page/

24

4-р цэцэрлэг 

25

9-р цэцэрлэг 

26

11-р цэцэрлэг

27

24-р цэцэрлэг