Тусгай зөвшөөрлийн эрх олгох үйл ажиллагааны ил тод байдал

2013-11-13        -ЖДҮДэмжих сан/Зээл авсан хүмүүсийн жагсаалт/

        -Мод тарьж ургуулсан иргэдийн урамшуулал

        -Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүд

        -Эмнэлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүд

 

 

*СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ, ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭХ ТОГТООХ ТУХАЙ-ТОГТООЛ

*СОГТУУРУУЛАН УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ГАЗРУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ЦАГИЙН ХЯЗГААРЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ-ЗАХИРАМЖ