Хувийн хэвшлийн байгууллагууд

2014-02-13

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТОЙ ГАЗРУУД

 1. “Таван толгой” ХК
 2. “Гүний ус” ХХК
 3. “Хөгжил хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ
 4. “Говийн гурван уул” ХХК
 5. “Дулаан хангамжийн газар”
 6. “Тохижолт үйлчилгээний газар” ОНӨААТҮГ
 7. “Өнө орших” өрхийн эмнэлэг ББН
 8. “Шим билэг” өрхийн эмнэлэг ББН
 9. “Энхийн хүслэн” өрхийн эмнэлэг ББН
 10. “Буянт хотхон” хүүхдийн зуслан ОНӨААТҮГ
 11. Сумдын эрчим хүчий ОНӨААТҮГ-ууд
 12. Сумдын эмийн эргэлтийн сан” ОНӨААТҮГ-ууд
 13. “Нийтлэг үйлчилгээний газар” ОНӨААТҮГ