Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр

2015-04-01

 

  1. Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн 2 жилийн зурагт  тайлан /Татах/
  2. Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр 2014 оны жилийн эцэс /Татах/
  3. Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр /2013-2016/ Татах