Бүтээн байгуулалт1

2011-09-20

1.    Багш, эмч нарын 100 айлын орон сууц

Тєрийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, орон нутагт шинээр тєгсєж ирж буй мэргэжилтэй боловсон хїчний тогтвор суурьшилтай ажиллах нєхцєл бололцоог бїрдїїлэх зорилт арга хэмжээний хїрээнд хувийн хєрєнгє оруулалтаар 100 айлын орон сууцны барилгын барилга угсралтын ажлыг хийж гїйцэтгэж байна. Орон сууцны барилга ашиглалтанд орсноор аймгийн тєвийн сургууль, цэцэрлэгийн багш нар, эмнэлгийн эмч мэргэжилтнїїд орон сууцаар хангагдах юм.