Бүтээн байгуулалт 2

2011-09-20
  1. Даланзадгад хотын тєвд “Говь гурван сайхан оргилуурт хєшєє” цогцолбор бїтээв.

 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Даланзадгад хотын төвд “Говь гурван сайхан усан оргилуурт хөшөө цогцолбор” бүтээн босгох ажлыг “Хасар” ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж байгаа бөгөөд ажлын төсөвт өртөг 363,0 сая төгрөг. Цогцолборын ажил 80 жилийн ойн өмнө дуусч ашиглалтанд хүлээлгэж өглєє.