НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

2011-10-06

НИЙГМИЙН ХЄГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

Хэлтсийн дарга Н.Жамъянхорол      

Эрхэм зорилго: Аймгийн нийгмийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, боловсрол, соёл урлаг шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурлыг бууруулах, хүн ам зүйн чиглэлээр явуулах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах замаар хүн амын амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх явдал юм.

Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Нутгийн удирдлагын ордны 224 тоот

 

Харилцах утас 01532-23284, 01532-22497.

e-mail: Jamka_2009@yahoo.com

Сүүлд нэмэгдсэн