ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

2011-10-06

ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

Хэлтсийн дарга Ч.Баярмаа

Эрхэм зорилго: Орон нутгийн засаг, захиргаанд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, хамтарсан хяналт шалгалт хийх, хууль тогтоомжийг сурталчлах, хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжуудаар хангах, хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах

Хууль зүйн хэлтсийн чиг үүрэг: Хууль тогтоомжийн системчлэл, мэдээлэл, бүртгэл, лавламжийг бүрдүүлэх, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжоор мэдээлэл лавлагаа өгөх, иргэдэд хууль эрх зүйн туслалцаа өгөх, зөрчигдсөн эрхийг нь сэргээхэд төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг чиглүүлэх, хууль тогтоомжийг сурталчилах, тайлбарлан таниулах, эрх зүйн сургалтанд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлж, хууль хяналтын байгууллагуудыг татан оролцуулах. Мєн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжоор мэдээлэл лавлагаа өгөх иргэдэд хууль эрх зүйн туслалцаа өгөх, зөрчигдсөн эрхийг нь сэргээхэд төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг чиглүүлэх хууль тогтоомжийг сурталчилах, тайлбарлан таниулах, эрх зүйн сургалтанд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлж, хууль хяналтын байгууллагуудыг татан оролцуулах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журам сахиулах, хүний эрхийг хангах ажлыг удирдлага, арга зүйгээр хангах.

Ажлын газрын хаяг: Өмнөговь аймгийн нутгийнудирдлагын ордон 211 тоот өрөө. ЗДТГ-ын Хууль Зүйн хэлтэс

 

Утасны дугаар: 99092325, 01532-22022

И-майл хаяг: Ch_bayars@ yahoo.com

Сүүлд нэмэгдсэн