ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС

2011-10-06

ХЄГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС

Хэлтсийн дарга Т.Дєлбаяр

Эрхэм зорилго: Ємнєговь аймгийн эдийн засаг, шинэтгэлийн бодлого боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах замаар хїн амын амжиргааны тївшинг тогтвортой дээшлїїлэх явдал юм.

Бидний зорилт: Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хэтийн болон дунд хугєцєєны бодлого, хєгжлийн асуудлаар бїх сумдын удирдлага мэргэжилтэнїїдэд зєвєлгєє єгєх, хэрэгжїїлэхэд нь дэмжлэг їзїїлнэ. Тїїнчлэн эдийн засгийн нєєцийн їр ашигтай оновчтой ашиглалт хєгжлийн хурдац салбар хоорондын бодлогын уялдаа, їр ашгийг дээшлїїлэхэд нарийн тооцоо судалгаатай хандаж, аймгийн эдийн засаг нийгмийн хєгжлийг зєв зохистой тєлєвлєнє. Орон нутгийн дэд бїтцийг хєгжїїлэн иргэдийн амьдрах таатай орчин, бизнес эрхлэх нєхцлийг дэмжиж, иргэдийн орлогыг нэмэгдїїлэх боломжийг бїрдїїлнэ.

Ажлын газрын хаяг: Өмнөговь аймгийн нутгийнудирдлагын ордон 102 тоот өрөө. ЗДТГ-ын Цэргийн штаб

 

Утасны дугаар: 99084798, 01532-23536

И-майл хаяг: Duluu_s@ yahoo.com

Сүүлд нэмэгдсэн