Тендер шалгаруулалтын үр дүн

2013-04-18


                                                                                                                        2013-04-17

1.    “Мандал-овоо сумын соёлын төвийн барилгын засварын ажил”-ын

тендерт оролцохоор  “Хос бор морь” ХХК, “Суварган говь” ХХК-ууд материал ирүүлж “Суварган говь” ХХК тендерийн шаардлагыг ханган, гүйцэтгэгчээр шалгарч гэрээ байгууллаа.

“Хос бор морь” ХХК ажлын туршлага, боловсон хүчний шаардлагыг хангасангүй.

2.    “Улсын нөөцийн хашаанд гүний худаг гаргах” ажлын тендерт “ганц Ундрага-Өмнөговь” ХХК материал ирүүлж, тендерт тавигдсан шаардлагыг ханган гэрээ байгууллаа.

 

 

 

Мэдээллийг гаргасан:

 Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн          Д.Сарантуяа