Цагдаагийн газарт автомашин, техник хэрэгсэл нийлүүлэх

2013-08-08


 

 

Огноо:2013.8.6

Тендершалгаруулалтыннэр:Өмнөговь аймгийн Цагдаагийн газарт автомашин, техник хэрэгсэл нийлүүлэх ”-ынажлын нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

Тендершалгаруулалтындугаар:ӨМ2013/73

АймгийнЗасагдаргынТамгынгазарньэрхбүхийтендерторолцогчдоос “Цагдаагийн газарт автомашин, техник хэрэгсэл нийлүүлэх”- ажлыггүйцэтгэхтухайбитүүмжилсэнтендерирүүлэхийгурьжбайна.

 

Тендерийнбичигбаримтыгалбанбичгээрхүсэлтээгаргаж, эргэнтөлөгдөхгүйнөхцөлтэйгөөрижбүрдлийг50.0 мянгантөгрөгөөрхудалданавчболно.Данс: ӨмнөговьаймагдахьТөрийн сан банкны, тендерийнхорооны110051052тоотданс

Тендерийнүнийндүнгийн1хувьтайтэнцэхдүнтэйтендерийнбаталгааирүүлнэ.

Тендерийг2013оны09сарын 05ыөдрийн 10цаг 00 минутаасөмнөдоорххаягаарирүүлэхбанээлтэдоролцоххүсэлтэйтендерторолцогчдыгбайлцуулантендерийг2013оны 09сарын05-ныөдрийн10цаг30минутаднээнэ. Сонирхсонэтгээдтендерийнбичигбаримтболонбусадмэдээллийгдоорххаягааравчболно.

 

Хаяг:

ӨмнөговьаймгийнХудалдан авах ажиллагааны алба

Харилцахалбантушаалтан:

                                    Хууль зүйн хэлтэс Ч.Баярмаа         Утас99092325

 

ХААА-ны ахлах мэргэжилтэн В.Отгонбат      Утас70530109, 89890032