Даланзадгад хорооллын цэвэр усны шугам сүлжээ барих

2013-08-09


 

 

 

Огноо :2013оны 08 сарын 08

 

Тендершалгаруулалтыннэр: Даланзадгад хорооллын цэвэр усны шугам сүлжээ барих

 

Тендершалгаруулалтындугаар:ӨМ2013/85

 

 

[Өмнөговь ЗДТГ]эрхбүхийтендерторолцогчдоос[Даланзадгад хорооллын цэвэр усны шугам сүлжээ барих ажил]–ыггүйцэтгэхтухайбитүүмжилсэнтендерирүүлэхийгурьжбайна.

 

Тендерийнбаримтбичгийг (хүсвэлнэмэлтхувийг) бичгээрхүсэлтээгаргаж, эргэжтөлөгдөхгүйнөхцөлтэйгээрижбүрдэлбүрийгнь[100,000]төгрөгөөрхудалданавчболно.Тендерньтүүнийгнээсэнөдрөөсэхлэн45 хоногийндоторхүчинтэйбайна.

 

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийнболонтуршлагындараахшаардлагыгхангасанбайна.

Үүнд:

Ижил төстэй ажлын гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жилээр

Аудитаарбаталгаажуулсансанхүүгийнтайланирүүлэхжилийнтоо:2 жилээр

Борлуулалтын орлогын  нийт мөнгөн дүнгийн жилийн дундаж : Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байх.

Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Шаардлагатай

 

 

ТендерийнхамтСанал болгож буй үнийн дүнгийнхээ  1 хувьтай тэнцэхтөгрөгийн дүнтэйтендерийнбаталгааирүүлнэ.

 

Тендерийг[2013 оны 9-р сарын 9-ний 15 цаг 00]–аасөмнөдоорххаягаарирүүлэхбанээлтэдоролцоххүсэлтэйтендерторолцогчдыгбайлцуулантендерийг2013 оны 09 сарын 09ийөдрийн, 15 цаг 30 минутнээнэ.

 

Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх. Тооцохгүй

 

Сонирхсонэтгээдтендерийнбаримтбичигболонбусадмэдээллийгдоорххаягааравчболно.

 

[Өмнөговь аймагнутгийн удирдлагын ордон 1 давхар 114 тоот

 

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Д.Отгонбаяр, утас-70530109

 

e-miald.otgoo_89@yahoo.comГар -88686426]