Ажлын таван өдөртэй долоо хоногт шилжүүлэх

2011-08-01
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ АЖЛЫН ТАВАН ӨДӨРТЭЙ ДОЛОО ХОНОГТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 1997 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр Улаанбаатар хот 1 дүгээр зүйл. Бүх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 1998 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ажлын таван өдөртэй долоо хоногт шилжүүлсүгэй. УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ