Төмөр замын нөлөөллийн талаар хэлэлцлээ

2013-10-21

2010 оны 06 сарын 24-ний өдөр “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай” Монгол Улсын Их хурлын тогтоол батлагдсаны хүрээнд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотоос Дорнод аймгийн Чойбалсан хот хүртэлх 1164 км төмөр зам барихаас Өмнөговьд 310 орчим км-ыг нь барина. Даланзадгад, Ханхонгор суманд  2 зөрлөг, 1 өртөө, 1 эргэлт Цогтцэций суманд 3 зөрлөг, 1 өртөө Манлай суманд 5 зөрлөг, 1 өртөө байх ба уг төмөр зам баригдахтай холбоотой төмөр зам дайран өнгөрөх нутаг дэвсгэрийн нөлөөллийн судалгааг танилцуулсан хэлэлцүүлэг ИТХ-ын Иргэний танхимд болж аймаг, сумдын удирдлагуудын болон иргэдийн асуулт хариулт, санал бодлыг ажлын хэсгийнхэн сонссон хэлэлцүүлэг боллоо.


Сүүлд нэмэгдсэн