Хэмжил зүйн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэв

2014-05-29

Аймгийн СХЗХ-ээс Хэмжил зүйн өдрийг тохиолдуулан дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

  1.  Хэмжил ба эрчим хүчний дэлхий дахины тулгамдаж буй асуудлын талаарх уриалгыг аймаг, сумдын ЗДТГ-т бичгээр хүргүүлсэн. Мөн Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын “ӨБЦТС” ТӨХК, “Цахилгаан дхмжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК, “ДзДЦС” ТӨХК-нд бичгээр хүргүүлж, олон нийт болон ард иргэддээ хэвлэл мэдээлэл, телевизээр дамжуулан сурталчиллаа.

 

  1. Хэмжил ба эрчим хүчний дэлхий дахины тулгамдаж буй асуудлын талаарх уриалган доор Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын ЕБС-ийн 6-11-р ангийн сурагчдын дунд “Утаагүй Даланзадгадад амьдарцгаая” сэдэвт гар зургийн уралдааныг амжилттай зохион байгууллаа.